Drzwi drewniane typu EURO 68, wykonane w firmie JASTRZEMSKI, poddane badaniom przepuszczalności powietrza wg PN-EN 1026 „Okna i drzwi przepuszczalność powietrza. Metoda badań” w ramach badań wstępnych typu wg PN-EN 14351-1 „ Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności ”, zgodnie z którą określane są podstawowe cechy użytkowe stolarki okienno-drzwiowej, uzyskały klasę 4, czyli najwyższą klasę szczelności konstrukcji zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 12207 „Okna i drzwi przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”. Przy różnicy ciśnień 50 Pa konstrukcja przepuszcza jedynie 0,40 m3/h, zaś przy różnicy 600 Pa 5,38 m3/h przy czym wartość 600 Pa odpowiada naciskowi wiatru wiejącego z prędkością 112 km/h. Tak niska przepuszczalność powietrza, porównywalna z konstrukcjami okiennymi uzyskiwana jest poprzez najwyższą precyzję wykonania przylg i umiejętne, ręczne mocowanie uszczelek. Badanie wodoszczelności wg PN-EN 1027 ”Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” wykazało odporność konstrukcji EURO 68 na zalewanie wodą w ilości 2l/min, przy jednoczesnym obciążaniu ciśnieniem do 300 Pa, co odpowiada klasie 7 wg PN-EN 12207 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” i jest porównywalne oddziaływaniu rzęsistego deszczu, przy wietrze o prędkości ok. 60 km/h. Należy nadmienić, ze badanie było wykonywane metodą A, przy pełnej ekspozycji wyrobu na oddziaływanie wody i ciśnienia powietrza, a więc nieosłoniętego wiatrołapem lub dachem. W przypadku zamontowania tej konstrukcji pod standardową osłoną wiatrołapu, wodoszczelność konstrukcji radykalnie wzrośnie.

Właściwości termoizolacyjne:

Współczynnik przenikania ciepła UD konstrukcji typu EURO 68, w której zastosowano dwuszybowy zestaw izolacyjny o wartości Ug = 1.1 W/m2K z ościeżnicą, ramą konstrukcyjną skrzydła płytowego wykonaną z drewna red meranti i powierzchnią oszklenia 0,06 m2 wynosi 1,3 W/m2K. Wartość ta jest deklarowana w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE. W przypadku zastosowania zestawu trójszybowego, o współczynniku Ug=0,6 W/m2K powierzchnia oszklenia może zostać zwiększona do 0,1 m2 przy zachowaniu właściwości termoizolacyjnych konstrukcji.

Właściwości akustyczne:

Dla skrzydła o grubości 68 mm izolacyjność akustyczna wynosi Rw=30 dB


2Stolarstwo -Adam Jastrzemski:

43-210 Kobiór, ul. Rodzinna 3
tel./fax: (32) 218 84 66
Doradca: 695 544 010
Serwis: 785 566 200

1Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Email: biuro@jastrzemski.pl
www: www.jastrzemski.pl

6Produkcja:

43-210 Kobiór
ul. Bluszczowa 26